1. Dit Toptutors forløb

1.1 Først kontakter familien vores fageksperter, der hører nærmere om jeres undervisningsbehov og matcher jer med den rigtige tutor inden for et par dage.

1.2 Forløbet starter op med et gratis online opstartsmøde mellem elev, familie og tutor på 30 minutter. Bemærk, at hver familie maksimalt kan få ét gratis opstartsmøde.

1.3 Efter opstartsmødet beslutter eleven og familien, om de vil starte et fast forløb op med den matchede tutor.

1.4 Efter forløbet er bestilt og betalt afholder tutor og elev lektioner på fast basis, ud fra hvad der er aftalt.

2. Priser og mængderabat

De fleste af vores undervisningsforløb er længerevarende for at gøre en større forskel for den enkelte elev.

Det mest populære er at få 2 timers undervisning om ugen, altså 8 timer om måneden, hvilket vores månedspakker er baseret på.

2.1 Enkelttimer (forløb på under 24 timer) har en timepris på 399 kr.

2.2 24-timerspakken har en timepris på 309 kr.

2.3 48-timerspakken har en timepris på 289 kr.

2.4 72-timerspakken har en timepris på 269 kr.

2.5 96-timerspakken har en timepris på 249 kr.

2.6 144-timerspakken har en timepris på 229 kr.

Se mere om vores priser på lektiehjælp her.

3. Betaling og afdragsordning

3.1 Enkelttimer (forløb på under 24 timer) kan ikke afdrages.

3.2 24-timerspakken kan afdrages over 6 måneder.

3.3 48-timerspakken kan afdrages over 12 måneder.

3.4 72-timerspakken kan afdrages over 12 måneder.

3.5 96-timerspakken kan afdrages over 12 måneder.

3.6 144-timerspakken kan afdrages over 18 måneder.

4. Du betaler kun for den undervisning, du får

4.1 Du kan få pengene tilbage for alle de betalte timer, der ikke er blevet afholdt. Der er altså ingen binding inden for gyldighedsperioden.

4.2 Undervisning der allerede er afholdt, kan dog ikke fortrydes.

4.3 Mængderabat frafalder, hvis forløbet stoppes før tid, således at man betaler en timepris ud fra hvor mange timer du har brugt fra din købte pakke.

4.4 Prissatserne pr. time når mængderabat frafalder ud fra hvor mange timer du har brugt er således:

1-23 timer: 399 kr.

24-47 timer: 309 kr.

48-71 timer: 289 kr.

72-95 timer 269 kr.

96-143 timer 249 kr.

144+ timer 229 kr.

5. Tid og sted

5.1 Undervisningen foregår gennem vores online undervisningsplatform sammen med din tutor.

5.2 Lektioner er på mindst én time ad gangen.

5.3 Hvor mange gange om ugen du mødes med din tutor, og hvor længe hver lektion varer aftales ud fra dine behov.

5.4 Alle ændringer angående tidspunkter og sted skal aftales direkte med din tutor.

6. Forberedelsestid

6.1 Hvis du ønsker, at din tutor skal benytte sig af forberedelsestid før jeres undervisning, vil forberedelsestiden trækkes fra dine bestilte timer.

6.2 Hvor meget forberedelestid tutoren får aftales før forløbet starter med en af vores fageksperter, ellers kan du løbende aftale det med din tutor.

6.3 Behov for forberedelestid gælder f.eks. hvis tutoren skal forberede undervisningsmateriale, læse din opgave, læse en tekst eller se en film før undervisningen. Forberedelsestid er især relevant under eksamens- og SRP-forløb.

7. Sygdom og aflysning

7.1 Aflysning og sygdom af undervisning skal meddeles til din tutor hurtigst muligt.

7.2 Rettidig aflysning skal meddeles til din tutor før kl. 9:00 på undervisningsdagen, eller hvis undervisningen starter før kl. 9:00, skal det meddeles mindst én time før.

7.3 Hvis eleven udebliver fra undervisningen og ikke aflyser eller melder sig syg rettidigt, vil timerne blive fratrukket elevens timer (dog maksimalt 2 timer pr. undervisningsgang).

7.4 Ved online undervisning der stopper før det aftalte tidspunkt, vil der rundes op til den nærmeste halve time.

8. Tilfredshedsgaranti

8.1 Du kan til enhver tid få udskiftet din tutor, hvis du ønsker en anden.

8.2 Hvis vi ikke kan matche dig med en ny tutor, vil du få refunderet pengene for dine ubrugte undervisningstimer.

8.3 På trods af utilfredshed kan allerede brugte undervisningstimer ikke refunderes.

9. Gratis opstartsmøde

9.1 Før du beslutter dig for at starte et undervisningsforløb op, får du et gratis opstartsmøde på 30 minutter med din tutor.

9.2 Meningen med opstartsmødet er at sikre os, at vi har lavet det helt rette tutor match, hvor der er god kemi mellem elev og tutor. Under opstartsmødet kan tutor og elev få lært hinanden at kende og få planlagt, hvordan forløbet kommer til at foregå fremadrettet.

10. Forlængelse af forløb

10.1 Ved forlængelse af forløb, er det muligt at tilkøbe ekstra timer op til 23 timer til samme pris, som ens nuværende pakke.

11. Gyldighed

Der er forskellige gyldighedsperioder gældende fra købsdatoen, ud fra hvilken forløbspakke du har købt.

11.1 Enkelttimer har en gyldighed på 3 måneder.

11.2 24-timerspakken har en gyldighed på 6 måneder.

11.3 48-timerspakken har en gyldighed på 12 måneder.

11.4 72-timerspakken har en gyldighed på 18 måneder.

11.5 96-timerspakken har en gyldighed på 24 måneder.

11.6 144-timerspakken har en gyldighed på 36 måneder.

11.7 Timer der ikke bruges inden for gyldighedsperioden kan ikke refunderes.

12. Andet

12.1 Familien forpligter sig til ikke at kontakte vores tutors med formål for at modtage privatundervisning eller lignende ydelser uden om Toptutors ApS.

12.2 Toptutors ApS tager afstand fra eksamenssnyd og direkte lektielavning. Vores tutors hjælper gerne med forberedelse til eksamen, forstå lektierne og læse korrektur på opgaver, men de laver ikke lektierne for dig.